Cảnh báo rủi ro khi cho người thuê nhà nhập hộ khẩu

Việc nhập hộ khẩu vào nhà thuê tương đối đơn giản. Tuy nhiên, khi chủ nhà cho người thuê nhà nhập hộ khẩu có thể gặp một số rủi ro.

Không được tự ý xóa đăng ký thường trú của người thuê

Căn cứ Điều 24 luật Cư trú, người thuê nhà chỉ bị xóa hộ khẩu trong các trường hợp sau:

Đã chấm dứt việc thuê trọ ở đó mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê nhà vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới;

Đăng ký thường trú tại nhà thuê nhưng quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

Người đã đăng ký thường trú tại nhà thuê nhưng đã chấm dứt việc thuê nhà và không được người cho thuê đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Như vậy, chỉ trừ khi người thuê nhà chuyển đi hoặc nhà bị bán cho chủ mới, nếu không, khi đã cho người thuê nhập hộ khẩu vào nhà mình, chủ hộ và chủ nhà không được tự ý xóa đăng ký thường trú của người đó.

Cho nhập hộ khẩu có bị chia nhà không?

Luật Cư trú 2020 không có khái niệm hộ khẩu. Tuy nhiên, theo Luật Cư trú 2006, sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Như vậy, việc có tên trong sổ hộ khẩu chỉ có ý nghĩa quản lý hành chính, xác định nơi thường trú của công dân chứ không ảnh hưởng đến quyền sở hữu tài sản của công dân.

Hiện nay, chỉ có duy nhất một trường hợp sổ hộ khẩu có ý nghĩa xác định quyền tài sản khi tài sản đó là tài sản chung của hộ gia đình.

Cho nhập hộ khẩu có bị chia thừa kế không?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, quyền thừa kế được xác định theo di chúc của người để lại di sản.

Trường hợp không có di chúc, di chúc không có hiệu lực…, tài sản thừa kế được chia theo pháp luật. Khi thừa kế được chia theo pháp luật thì những người thừa kế được xác định theo thứ tự các hàng thừa kế quy định tại điều 651 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, việc cho người thuê nhà nhập hộ khẩu vào nhà của mình không ảnh hưởng đến quyền thừa kế của thành viên hộ gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *