Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Gửi tâm thư nhân viên mới: “Không chợ mợ vẫn đông”

Gửi tâm thư nhân viên mới: “Không chợ mợ vẫn đông”

Gửi nhân viên mới: “Công ty vẫn tồn tại trước khi bạn có mặt. Nên nhớ, bạn không phải một vị cứu tinh hay điều gì đó tương tự” Rõ ràng là không ai muốn bắt đầu một công việc mới trong vai trò một chuyên gia, xuất hiện trước các đồng nghiệp ngốc nghếch […]