Miễn giấy phép xây dựng đối với một số nhà ở riêng lẻ

Theo bộ Luật Xây dựng sửa đổi 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, một số công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng sẽ được miễn giấy phép xây dựng.  

Cụ thể, đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đa phần là đất phân lô theo dự án). Chủ đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp này được miễn giấy phép xây dựng, nhưng có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Ngoài ra, Luật cũng quy định miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo, thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *